מצבה עברית

מצבה עברית - כריכה: אבשלום סולימן

מצבה עברית הינה תובענה בין:

   1. ימי צקלג, מאת ס. יזהר

   2. זכרון דברים, מאת יעקב שבתאי

   3. תמול שלשום, מאת ש"י עגנון

          (להלן: "הנקראים")

               מצד אחד;

לבין:

   1. התנ"ך

          (להלן: "המקרא")

               מצד שני;

הואיל והתובענה מתבררת לפני ולפי שיטתו של בריון גייסין זצ"ל, ואני מייצג את אחד הצדדים, אך איני יודע איזה, וכשמגיע תורי לדבר אני קם ומגלה עצמי ערום ורק פאת באריסטר לראשי;

והואיל ומצבה עברית היא טבע דומם מילולי, בו ניתן לכל מילה החלל לקרוא בשמה בשפתה שלה. בלתי מסומנת ובלתי מסמנת, משמעותה נגזרת מזו של אחיותיה, שכמותה חפות ממשמעות. יחד, הן אינן אומרות דבר שאינו מבקש להיאמר. כאן, כל מילה מולידה ומספידה את עצמה, ועבורה נגלית מצבה עברית;

לפיכך עדיף פשוט לקרוא כמה קטעים מתוך החוברת כאן או כאן.
פשעים נגד הנואשות ומצבה עברית נמכרים יחד, ב-25 ש"ח כולל משלוח, כאן באתר אינדיבוק.